/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

ניסויים בבעלי חיים: קידום חלופות


סקירה כללית

 

 

 
 

חלופות: סקירה כללית

סיפריית חלופות

קרן חלופות

כנס חלופות

 

 


חלופות לניסויים
בבעלי חיים

 

הצטרפות
או תרומות

  

רמת לידע האנושי, הרי למענו היא מקריבה את האנושיות.

ג'ורג ברנרד שאו

עריכת ניסויים בבעלי חיים הינה רעה חברתית; אם היא אמנם תומדענים ואנשי רפואה טוענים, מדגימים ומוכיחים שוב ושוב כי ניסויים בבעלי חיים (ויויסקציה – vivisection) נעדרים תוקף מחקר ונשענים על מתודולוגיה מופרכת. ההיבט המוסרי שולל גם הוא גרימת כוויות, עיוורון, דלקות, הלם והתמכרות, ופגיעה גנטית או כירורגית בבעלי חיים בריאים. למרות האמור, מתענים ומתייסרים מיליוני בעלי חיים במעבדות המחקרי מדי שנה בשנה. בישראל מבוצעים ניסויים בבעלי חיים בכל המוסדות האקדמיים ובתי החולים, ובמכון הביולוגי בנס ציונה נערכים בעזרתם ניסויים בלוחמה ביולוגית וכימית. ניסויים אלה ממומנים בין היתר בתמיכת ממשלת ארה"ב והקהילה היהודית בארצות הברית. עוד בנושא ראה בעמוד ניסויים בבעלי חיים.

דגם מחשב תלת ממדי של ריאת עכבר ששימש במחקר מזהמים

עמותת חי עוסקת בקידום חלופות לניסויים בבעלי חיים.

  • קרן לקידום חלופות
    עמותת חי הקימה קרן שמטרתה לקדם שימוש בחלופות לניסויים בבעלי חיים במעבדות בישראל. כספי הקרן מיועדים למימון תצוגות של חלופות היכולות לשמש כבר היום את קהיליית המחקר הביו-רפואי בישראל, וכן להענקת מלגות לסטודנטים ולמדענים השוקדים על פיתוח חלופה חדשה.
      
  • כנס רפואי בינלאומי בנושא חלופות
    עמותת חי ארגנה כנס רפואי בינלאומי בנושא חלופות לשימוש בבעלי חיים לצורך ניסויים מעבדתיים, בהשתתפות הנרי היימליך, MD, ממציא "תרגיל היימליך". היה זה הכנס הראשון מסוגו בעולם. הכנס השני של חי לחלופות לניסויים בבעלי-חיים, שתוכנן לאפריל 2000, התבטל לאחר שהיו"ר היוצא של המועצה לניסויים בבעלי-חיים שהוקמה על ידי שר הבריאות לצורך פיקוח על הניסויים בבעלי חיים, מנתח בעלי חיים בעצמו, איים לנצל את השפעתו לעצירת תקציבי מחקר המיועדים לבתי הספר לרפואה אשר ישתתפו בארגון האירוע.

לראש הדף