/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

קמפיינים


סקירה כללית

 

 

 
 

סקירה כללית

בכנסת

+ הצלה בצפון

+ הצלה בעזה ובגדה המערבית

+ סוסים: התעללות והצלה 

+ סוסים: נגד מרוצים

הרעלה בסטריכנין

מניעת התפשטות כלבת

התרבות יתר של חתולים וכלבים

+ חלופות לניסויים בבע"ח

+ פרוייקטים בתחומי חינוך והדרכה

   

עזרו לנו
לעזור להם

  

במשך יותר מ-20 שנים התמודדה עמותת חי עם האתגר של צמצום סבלן של החיות בישראל ומניעתו באמצעות יוזמות רבות ובאפיקים שונים ומגוונים. כרגע אנו מתמקדים בעיקר בסוגיות הבאות, בשיתוף פעולה עם העמותה האחות הישראלית שלנו, הכל חי:

  

תסתכלו להם בעינייםהפגנת ענק למען זכויות בעלי חיים

  בכנסת

  סוסים: התעללות והצלה

  סוסים: נגד התפשטות מרוצי סוסים

  התרבות יתר של חתולים וכלבים

  הרעלה בסטריכנין של כלבים וחתולים

  מניעת התפשטות כלבת

  ניסויים בבעלי חיים: קידום חלופות

  

הקמפיינים הקודמים שלנו

  הצלה בצפון

  הצלה בעזה ובגדה המערבית

 

פרוייקטים בתחומי חינוך והדרכה:

  למורים

  בתי ספר ערבים בישראל

  לילדים [לא זמין בעברית עדיין]

  לציבור הרחב [נושא זה נמצא בשלבי פיתוח]

  לוטרינרים ולסגל בתי מחסה