/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

     
 

English

 
 

שדולת בעלי החיים התכנסה לראשונה והחליטה:
לפעול להגנת בע"ח במכלאות העירוניות


הודעה לעיתונות

 

 

 
 

סקירה כללית

הודעות לעיתונות:

28 בנובמבר 2006
טלי לביא

28 בנובמבר 2006
יואל חסון, טלי לביא

כיסוי תקשורתי:

nrg ,28.11.2006

Ynet ,28.11.2006

Nfc ,28.11.2006

  

עזרו לנו
לעזור להם

  

   

 

 

28 נובמבר 2006, ירושלים

דובר ח"כ יואל חסון

דוברת עמותת "הכל חי" טלי לביא

 

שדולה להגנת בעלי חיים הוקמה לראשונה בכנסת והתכנסה היום לישיבתה הראשונה. את הקמת השדולה יזמו ח"כ יואל חסון העומד בראשה, בשיתוף עמותת "הכל חי". למפגש השדולה הגיעו כשישים נציגים שונים של עמותות הפועלות להגנת בעלי חיים, נציגי משרדי החקלאות והגנת הסביבה. הנושא הראשון שעלה על סדר יומה של הישיבה היה המצב החמור במכלאות העירוניות. בישיבה השתתף גם ח"כ דב חנין החבר בשדולה.

 

ח"כ יואל חסון אמר בישיבה: "תחום בעלי החיים היה התחביב הראשון שלי עוד בתור ילד. כשהגעתי לכנסת היה לי ברור שישנה התעסקות בנושא וחיפשתי דרך להשתלב, אך הופתעתי לגלות כי אין שום גוף הדואג לבעלי החיים. הצלחת השדולה באה לידי ביטוי בשיתוף הפעולה מצד כל העמותות לדאגה לבעלי החיים ובשדולה ראו את האהבה והאכפתיות. יכול להיות שהמשימה הראשונה צריכה להיות לשנות את שם חוק צער בעלי החיים, לשם אהבת בעלי החיים זה יחל את השינוי".

 

מנהל עמותת "הכל חי", עו"ד ידין עילם: "אנחנו מצרים על כך שהנושא החשוב של הגנה על בעלי חיים נותר עד היום כפועלם של ח"כ בודדים, ומעריכים מאוד את יוזמתו של ח"כ חסון להוביל מהלכים פרלמנטרים להגנה על בעלי חיים, בתחומי החקיקה והאכיפה. בנושא הישיבה, המכלאות העירוניות, למרבה הצער חיות מחמד רבות נקלעות למציאות חיים קשה במכלאות העירוניות. ישנן מכלאות בהן גורי כלבים מוחזקים בכפור לילי על בטון קר ורבים מהם נדונו לחיות בצפיפות עד למותם הידוע מראש".

 

בסיכום דיון סוער בין נציגי העמותות לנציגי משרדי הממשלה החליטה השדולה לפעול במספר כיוונים. ח"כ יואל חסון ייפגש עם נציגי משרד החקלאות בנושא מצבן של המכלאות ודרכים לשיפורן. עוד הוחלט לנסות ולמסד את נושא פעילות מתנדבים בתוך המכלאות כדי להכניס "נשמה" ולשנות את האווירה. דרך פעולה נוספת היא הגברת ומיסוד הפיקוח על המכלאות. בישיבתה הבאה של השדולה יתקיים מעקב בעניין ויועלו נושאים בוערים נוספים.

 

לפרטים נוספים, אלעד שמעונוביץ, דובר ח"כ יואל חסון: 050-6230256

טלי לביא, דוברת עמותת "הכל חי": 054-7709986

 

 

לראש הדף