/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

נגד התפשטות מרוצי סוסים בישראל


סקירה כללית

 

 

 
 

סקירה כללית

הצהרות מומחים על מרוצים

שאלות ותשובות

הפגנה מול משרד
התרבות והספורט

נאום בכנסת

בבית המשפט העליון

פסק הלכה של הרב
הראשי נגד מרוצים

המאבק נגד מרוצים:
הודעה לעיתונות

כיסוי תקשורתי
של המאבק

עזרו לנו להפסיק את המרוצים

 

 


הזוועה מאחורי הזוהר

צילומים ו-וידאו

טבח סוסי המרוץ

לזכרה של ראפיאן

סוסי משא וחמורים: התעללות והצלה

פרמרין

 

 


טבח במסלולי מקאו

בית מטבחיים: שחיטת סוסים בבריטניה

 

עזרו לנו
לעזור להם

  

גם אתם נגד מרוצי סוסים? רוצים לעזור?
הצטרפו לעמוד שלנו בפייסבוק, ותתעדכנו במאבק באופן שוטף.
ביחד נעצור את ההתעללות!

  

מרוצי סוסים כבר מתקיימים בישראל, בהיקף קטן מאד, אולם התוכנית היא להרחיב את המרוצים, להוסיף אלפיים סוסים ולהתיר הימורים. הניסיון באנגליה ובארצות הברית הוכיח שבמרוצים בהם מתקיימים הימורים, מוקרבת רווחת הסוסים. תעשיית המרוצים מתבססת על ניצול בעלי חיים, ואכזריות והתעללות הן תופעה נפוצה.

  

חברי כנסת דתיים בישראל מתנגדים להימורים מכל סוג שהוא, משום שהדת היהודית אוסרת זאת. הטענה היא שההימורים מביאים לידי כך שאדם אחד מקבל כסף וגורם בכך רעה לאחר. אולם הקסם הטמון ברווחים עצומים מעוור את עיניהם של רוב חברי הכנסת, הנחושים בדעתם להפוך את ההימורים לחוקיים. אנו חייבים ללמד בדחיפות את המחוקקים ואת הציבור על בעיית ההתעללות בסוסים, הקיימת בישראל, ולהדגיש בפניהם שבעיה זו תוחמר פי כמה וכמה, אם יותרו הימורי מרוצים בישראל.

  

עלינו לנקוט גם בצעדים משפטיים. עמותת הכל חי הגישה באמצעות עורך הדין שלנו מחאה לשרת החינוך, שר האוצר ולשר החקלאות, נגד הענקת מעמד חוקי להימורי סוסים בישראל, בטענה שהשיקול היה כלכלי בלבד, ללא כל התייחסות לרווחת בעלי החיים. מכתבי המחאה ששלחנו אל השרים הם רק צעד ראשוני במאבקנו נגד הענקת מעמד חוקי להימורי סוסים בישראל. בשמשנו פה לסוסי מרוץ, אנו מגישים תביעה לבית המשפט העליון.

   

 

   הפגנה מול משרד התרבות והספורט וראיונות לטלוויזיה – נובמבר 2013

   פנייה למשרד התרבות והספורט בקריאה לעצור את הקמפיין הפוגעני של הטוטו

   תסתכלו להם בעיניים - הפגנת ענק למען זכויות בעלי חיים

   מרוצים מזווית ראיה אחרת: הצהרות מומחים על מרוצים

   מרוצי סוסים: שאלות ותשובות

   מנכ"ל "הכל חי" נואם בכנסת על מרוצים – מאי 2011

   בבית המשפט העליון

   פסיקתו של הרב הראשי לישראל נגד מרוצי סוסים

   המאבק נגד מרוצים: הודעה לעיתונות

   כיסוי תקשורתי של המאבק

   הצהרתה של וטרינרית סוסים ישראלית

   מכתב שהוגש לשרת החקלאות בצירוף חתימות ארגוני בעלי החיים בישראל

   עזרו לנו להפסיק את התפשטות המרוצים בישראל

 

ראה גם:

   מרוצי סוסים: הזוועה מאחורי הזוהר

   מעשי אכזריות במרוצים: צילומים ו-וידאו

  לזכרה של סוסה אמיצה, ראפיאן

  טבח במסלול המרוצים