/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

ההודעה הראשונה לעיתונות של עמותת "הכל חי"


הודעה לעיתונות

 

 

 
 

תוכן

 

 


הזוועה מאחורי הזוהר

צילומים ו-וידאו

טבח סוסי המרוץ

לזכרה של ראפיאן

סוסי משא וחמורים: התעללות והצלה

פרמרין

 

 


טבח במסלולי מקאו

בית מטבחיים: שחיטת סוסים בבריטניה

 

עזרו לנו
לעזור להם

  

 

הצילום באדיבות עמותת AnimalAid, בריטניה

 

13 באפריל 2005, תל אביב

 

עמותת הכל לחי (העמותה האחות של חי בישראל), הגישה, באמצעות עורכי הדין שלה, דורון רדעי וניצן גדות, מכתבי מחאה לשרי החינוך, האוצר והחקלאות, נגד הענקת חוקיות להימורים במרוצי סוסים בישראל. המחאה הוגשה על בסיס העובדה, שהשיקול היחיד שנלקח בחשבון ,בעת קבלת ההחלטה לאשר הקמתו של מסלול מרוצים כחלק מכוונתה של הממשלה לאפשר הימורים במרוצי סוסים בישראל, היה שיקול כלכלי, מבלי להתחשב ברווחתם של בעלי החיים. הניסיון שנצבר במדינות אחרות הראה שתעשיית מרוצי הסוסים מתבססת על ניצולם של בעלי חיים, ואכזריות והתעללות בהם הם דבר שבשגרה.

  

אלפי סוסים נולדים מידי שנה, ומספרם גדול ממספר הסוסים הנבחרים להתחרות. היתר נולדים למוות. כל היבט בחייו של סוס המרוץ כרוך באכזריות, ממשטר אימונים קשוח ואכזרי לפני שעצמותיו של הסוס התקשו, וכאשר הן פגיעות לשברים בשל המעמסה הרבה המוטלת עליהן, עד לסימום, כאשר הוא נאלץ להתחרות גם כשהוא פצוע.

  

הפציעות שסובלים הסוסים כוללות דימום מהריאות, כיבי קיבה כרוניים, ושברים ברגליהם. כאשר הסוסים אינם מתחרים, הם נכלאים בתא עד 23 שעות ליום, ונשללים מהם הקשר עם העדר וחירות התנועה, אשר מקדמים את בריאותם הגופנית והנפשית. כאשר הסוס אינו מסוגל להתחרות יותר, לעתים כבר בגיל 4, הוא נטבח או נמכר מבעלים אחד לשני, במסלול מחריד של התעללות.

 

מומחה בריטי לרווחת בעלי החיים, טום או'ברייאן, Ph.D, שואל: "אם המנצח במרוץ הסוסים הבריטי, Grand National לשנת 1984, "האלו דנדי" התגלה בשדה עשר שנים מאוחר יותר, עם צלקות על גבו וצלעותיו בולטות, מה העתיד המצפה לאלפי סוסי מרוץ אחרים שסיימו את תפקידם?"

  

לפני שנתיים נמכר המנצח בדרבי קנטקי האמריקאי, פרדיננד לבית מטבחיים יפני.

 

ואין להתעלם מהמחיר החברתי של ההימורים. לפחות 60,000 איש באנגליה הם מהמרים מכורים, והדבר גורם למשפחותיהם סבל בשל אובדן הכנסות, סמים, פשע, ובעיות אחרות המלוות התמכרות.

 

גידול סוסים למרוצים אינו מהווה ערובה לרווחים. מחקר שביצעה אוניברסיטת קווינסלנד בשנת 1999, מחקר אשר פורסם בכתב העת האוסטרלי לוטרינריה, גילה שבמהלך שנת המרוצים הראשונה שלהם, רווחיהם של פחות מ-15 אחוז מסוסי המרוץ הספיקו כדי לכסות את עלות האימונים. שאר הסוסים לא כיסו את הוצאותיהם המחקר "אישר את הבזבוז העצום בקרב הסוסים הגזעיים המתחרים".

 

עמותת הכל חי מאמינה שישראל מסוגלת למצוא דרכים אחרות לרווחים, שאינן כרוכות בניצול בעלי חיים חפים מפשע.

  

מכתבי המחאה ששלחה "הכל חי" אל השרים הם רק ההקדמה למאבקה נגד הענקת חוקיות להימורים במרוצי סוסים בישראל. "הכל חי" מתכוונת להמשיך ולשמש כקול לסוסי המרוץ, שגורלם נתון פה על כף המאזניים .

  


 

להודעה לעיתונות מצורפת רשימה של מעשי אכזריות מתועדים שהם חלק מכל תעשיית מרוצים רבת היקף.

    

לראש הדף