/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

     
 

English

 
 

הישג גדול: המדינה לא תקיים מרוצים למטרות הימורים עד לחקיקה בכנסת


הודעה לעיתונות

 

 

 
 

תוכן

 

 


הזוועה מאחורי הזוהר

צילומים ו-וידאו

טבח סוסי המרוץ

לזכרה של ראפיאן

סוסי משא וחמורים: התעללות והצלה

פרמרין

 

 


טבח במסלולי מקאו

בית מטבחיים: שחיטת סוסים בבריטניה

      

עזרו לנו
לעזור להם

  

הישג גדול לסוסים: המדינה התחייבה בפני בג"צ שלא לקיים מרוצי סוסים למטרות הימורים אלא אם תעבור חקיקה ראשית של הכנסת בנושא רווחת הסוסים

 

12 באפריל 2007, תל אביב

טלי לביא – דוברת עמותת "הכל חי"

 

היום, 12.4.07, התקבל פסק דין של שלושה שופטי בג"צ, במסגרת דיון בעתירת עמותת "הכל חי" נגד תכנית הממשלה להקים היפודרומים בארץ לצורך תעשיית מרוצי סוסים למטרות הימורים. שופטי ההרכב אישרו את הצהרות המדינה וניצחון גדול לזכויות בעלי החיים בישראל נרשם.

 

בעקבות עתירה של עמותת "הכל חי", שהוגשה באמצעות עורכי הדין דורון רדעי, ניצן גדות ופרופ' אלכס שטיין, הצהירה המדינה בפני בג"צ כי תעשיית מרוצים למטרות הימורים לא תתקיים בארץ ללא חקיקה ראשית של הכנסת. בהצהרתה זו הודיעה המדינה שלמעשה אין בסמכות הממשלה לקדם את התעשייה ושנדרשת החלטתם של חברי הכנסת בעניין.

 

כמו כן, המדינה התחייבה בפני בג"צ כי תבחן את עדויות המומחים שהוצגו על ידי עמותת "הכל חי" ותשקול את הטיעונים שהועלו נגד תעשיית המרוצים בעתירת העמותה בטרם תקודם התעשייה בארץ.

 

מדובר בהישג גדול למען בעלי החיים בישראל. למרבה הצער, עד כה כאשר קודמו תעשיות המנצלות בעלי חיים, קולם כלל לא נשמע וסבלם לא היווה שיקול משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות. כך למשל החלטת הממשלה להקים היפודרומים לצורך תעשיית המרוצים שהתקבלה לפני שלוש שנים ללא כל התייחסות לרווחת הסוסים.

 

כעת, אפשר לומר כי המציאות של אופן קבלת החלטות הממשלה, החורצות את דינם של בעלי החיים, השתנתה. המדינה התחייבה באופן רשמי לבחון את הטענות הקשות אותן מעלים מומחים נגד תעשיית המרוצים. כלומר, הממשלה לא תוכל עוד להתעלם, לאטום עצמה אל מול סבלם וכאבם של בעלי החיים להם היא אחראית.

 

עמותת "הכל חי" סמוכה ובטוחה שמסקנת הבדיקה תהיה כי נוכח ההתעללות בבע"ח הטבועה בתעשיית המרוצים, לא ניתן להכניסה לישראל. זאת בעיקר מכיוון שבכל המדינות בהן מתקיימים מרוצים, על אף החקיקה והפיקוח הקיימים, הסוסים בתעשיית המרוצים סובלים, נפצעים ורבים מהם מומתים בגיל צעיר. מחקרים אקדמאיים שנאספו על ידי העמותה מראים כי רק כשליש מהסוסים הנולדים לתעשיית המרוצים מצליחים להגיע אל המרוצים עצמם. מחלות אורתופדיות, שברים בעצמות ובעיות נשימה הם רק חלק מן הבעיות הבריאותיות שאחוזים גבוהים מהסוסים בתעשיית המרוצים לוקים בהן. כל אלה מובילים לקריסת סוסים ושליחת חלק גדול מהסוסים לשחיטה עבור תעשיית הבשר.

   

נוכח הצהרות המדינה משכה העמותה את העתירה.

    

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

טלי לביא- דוברת עמותת "הכל חי"

03-6243242, 054-7709986

  

לראש הדף