/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

     
 

English

 
 

פסק הלכה של הרב הראשי לישראל הרב שלמה עמאר אוסר על מרוצי סוסים


הודעה לעיתונות

 

 

 
 

תוכן

 

 


הזוועה מאחורי הזוהר

צילומים ו-וידאו

טבח סוסי המרוץ

לזכרה של ראפיאן

סוסי משא וחמורים: התעללות והצלה

פרמרין

 

 


טבח במסלולי מקאו

בית מטבחיים: שחיטת סוסים בבריטניה

 

עזרו לנו
לעזור להם

  

19 באוקטובר‬ 2006, תל אביב

 

הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב שלמה עמאר, פירסם בימים אלה פסק הלכה לפיו אין לסייע למירוצי הסוסים!!! לפי פסק ההלכה של הראשון לציון אין לסייע למירוצי הסוסים, "לא בעצם כינונם ולא בצפיה בהם, הן משום צער בעלי חיים והן משום 'מושב לצים' והן משום משחק בקוביא".

 

נושא מרוצי הסוסים עולה לכותרות בימים אלה, עם פרסומו של אירוע השקת היפודרום בגלבוע ונוכח תחילת קיום מרוצי סוסים במקום במהלך חול המועד סוכות.

 

פסק ההלכה ניתן לבקשת עמותת "הכל חי" המתנגדת להכנסת תעשייה של מרוצי סוסים לישראל, נוכח ההתעללות בסוסים הטבועה בתעשייה זו.

 

אנו מקווים כי נוכח פסק ההלכה הברור של הראשון לציון, כל מי שירא לדבר ה' ידיר את רגליו מכל אירוע המערב בתוכו מרוצי סוסים. אנו מקווים גם כי נוכח חשיבות העניין ירתמו שומרי המצוות באופן פעיל למאבק נגד הכנסת מרוצי סוסים לישראל.

 

לקבלת עותק של פסק ההלכה ולפרטים נוספים ניתן לפנות:

טלי לביא דוברת עמותת "הכל חי"

03-6243242, 054-7709986