/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

הצלה בצפון


סקירה כללית

 

 

 
 

סקירה כללית

מצילים בעלי חיים
תחת אש

"חבל ההצלה" שלנו עבור בע''ח באזורים שפונו

איחוד משפחות מאושר

עיקור וסירוס גורים
לפני אימוץ

ימי אימוץ עבור גורי
כלבים שהצלנו (ישראל)

ימי אימוץ עבור גורי
כלבים שהצלנו
(ארה"ב – באנגלית)

גורים רבים ממתינים למשפחה אוהבת
(ישראל)

גורים רבים ממתינים למשפחה אוהבת
(ארה"ב)

תצלומי גורים שאומצו בארה"ב (אנגלית)

מסיבת גן:
מפגש בארה"ב

הודעות לעיתונות

איך לעזור לבעלי חיים שניצלו

  

  


המסע שלנו בצפון: חוויותיה של נערה

 

עזרו לנו
לעזור להם

  

   

במהלך התקפת הטילים של חיזבאללה בחודשים יולי ואוגוסט, רבים מאלה שנאלצו לעזוב את בתיהם בצפון השאירו מאחור את בעלי החיים שלהם.

 

הכל חי פעלה בתנאים מסוכנים מאד, לילה אחרי לילה, להצלת בעלי החיים הנטושים, וסיפקה להם מזון, מים, עזרה רפואית ומחסה.

  

השלב הראשון: הצלת בעלי חיים בקו האש

פעולות ההצלה ממשיכות: "חבל ההצלה" לבעלי חיים באזורים שפונו

איחוד משפחות מאושר

עיקור וסירוס גורים לפני אימוץ

ימי אימוץ עבור גורי כלבים שהצלנו (ישראל)

ימי אימוץ עבור גורי כלבים שהצלנו (ארה"ב – באנגלית)

גורים רבים ממתינים למשפחה אוהבת (ישראל)

גורים רבים ממתינים למשפחה אוהבת (ארה"ב)

צילומים של כמה מהגורים בבתיהם החדשים (טקסט באנגלית)

מסיבת גן: איחוד מחדש של גורים שניצלו

הודעה לעיתונות

איך לעזור לבעלי חיים שניצלו

   
   
   
   
   

 

מתנדבת מאכילה חתולים ליד מכונית שהופגזה