/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

English

 
 

ניסויים בבעלי חיים בחקלאות


דף מידע

 

 

 
 

סקירה כללית

מחקר וטרינרי
בכלבים ובחתולים

ניסויים בחקלאות

ניסויים בתעשיית המזון לבעלי חיים

 

הצטרפות
או תרומות

 

בעוד מחקרים הנערכים במסגרת רפואה וטרינרית של כלבים וחתולים עשויים להיות ראויים ומבורכים, ניסויים בבעלי חיים בחקלאות הם לא-אתיים במהותם. בישראל ובארצות אחרות, ניסויים רבים בחיות משק מתבצעים במטרה לפתח שיטות גידול חדשות, שיאיצו את קצב הגידול של בעלי החיים, על חשבון רווחתם.

 

לדוגמה, חוקרים במכון וולקני, הקשור למשרד החקלאות, חקרו את השפעות ההליך הידוע כ"הנשרה כפויה" על ייצור הביצים על ידי תרנגולות מטילות. מספרן של התרנגולות שבהן בוצע הניסוי לא צוין. "תהליך ההנשרה הכפויה כלל 8 ימים שבהם לא קיבלו התרנגולות מזון כלשהו, שלאחריהם באה תקופה בת 22 ימים שבה קיבלו העופות בכל יום 60 עד 70 גרם מזון בעל ערך תזונתי נמוך... ושבהם צומצמו שעות האור בלול." מסקנת החוקרים: הנשרה כפויה גרמה לעלייה בייצור הביצים, למרות שהביצים המוטלות היו בהתחלה קטנות מאשר אלה שהוטלו לפני הניסוי. "היקף הסדקים בביצים הצטמצם מאוד בעקבות ההנשרה הכפויה".1

 

במכון לחקר המדבר במרכז ספיר שבנגב ניסו חוקרים לברר באילו תנאי צפיפות ניתן לגדל דגים מהמין Bidyanus bidyanus. דגים שמשקל גופם 50 גרם "גודלו במיכלי פיברגלס עגולים ובתנאים מבוקרים, ברמת צפיפות של 30, 60, 90 ו-120 דגים למטר מעוקב מים". התוצאות: "שיעור ההישרדות היה גבוה משמעותית ברמת הצפיפות הגבוה ביותר (120 דגים למטר מעוקב)." המסקנה: " מחקר זה מצביע על כך שניתן לגדל דגים ממין זה ברמת צפיפות גבוהה. נחוצים מחקרים נוספים כדי לבחון את רמת הצפיפות האופטימלית לגידול דגים אלה בתנאים אינטנסיביים עד משקל גוף המתאים לשיווק". 2

 

בלי ספק, ניסויים כאלה לא נועדו לקדם את רווחתם של בעלי החיים (ככל שרמת הצפיפות גבוהה יותר, כך הסבל שנגרם לבעלי החיים רב יותר, גם אם שיעורי ההישרדות עולים) וגם לא את צורכי האדם. ניסויים מסוג זה מאפשרים לחקלאים להגדיל את רווחיותם על ידי פגיעה נוספת ברווחת בעלי החיים, עקב הגדלת הצפיפות, ובכך להגדיל גם את הסיכון של זיהום חיידקי שיעבור לבני אדם ויסכן את בריאות הציבור.
 


1 S. Hurwitz, E. Wax, Y. Nisenbaum, M. Ben Moshe, I. Plavnik. "Practical and Biological Aspects of Aging and Molting," http://old.agri.gov.il/AnimalScience/Poultry/Rep-Hurwitz1.html.

2 S. Harpaz, I. Karplus, G. Hulata, R. Segev, "Evaluation of juvenile silver perch (Bidyanus bidyanus) growth under intensive production conditions at various densities," http://old.agri.gov.il/AnimalScience/Aquaculture/Rep-Harpaz6.html.

 

לראש הדף