/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

English

 
 

התנגדות על בסיס אתי


דף מידע

 

 

 
 

סקירה כללית

ביקורת מדעית

התנגדות על בסיס אתי

החקיקה

חלופות לניסויים בבעלי חיים

 

הצטרפות
או תרומות

  

סוס עובר ניסויים

אני מתעב ניסויים בבעלי חיים בכל לבי ונשמתי. כל התגליות המדעיות המוכתמות בדם חפים מפשע הן חסרות כל משמעות עבורי.

מהאטמה גנדי
 

רק מעטים יחלקו על הקביעה שבעלי חיים – ולפחות כל בעלי החוליות – הם יצורים שניחנו ביכולת לחוש כאב והנאה. לאור זאת, אלה הדוגלים בזכויות לבעלי חיים מאמינים שגרימת כאב או סבל לבעלי חיים במעבדות פסול מבחינה מוסרית.

 

חוקרים המבצעים ניסויים בבעלי חיים מצדיקים זאת בדרך כלל בטענה שוויוויסקציה מועילה לרפואת האדם. לטענתם, מאחר שבני אדם יותר אינטליגנטיים מאשר בעלי חיים, מוטלת עלינו חובה מוסרית לבצע ניסויים בבעלי חיים. ואולם, טיעון זה הוא פסוודו-הגיוני. העובדה שבעלי חיים לא מסוגלים להשתמש בשפה אנושית או לכתוב שירים היא חסרת כל רלבנטיות בנוגע לסוגיה איזה יחס עליהם לקבל מהאדם. הסוגיה הרלבנטית היחידה היא האם בעלי חיים יכולים או לא יכולים לחוש כאב פיזי ומצוקה רגשית. ממש כשם שלא נתמוך ביחס אכזרי כלפי מפגרים או בני אדם שרמת המשכל שלהם נמוכה, כך עלינו להתנגד לניסויים פוגעניים בבעלי חיים.

 

אבל האם בעלי חיים אכן סובלים תמיד במעבדות מחקר? מדענים טוענים לעתים קרובות שרוב הניסויים גורמים כאב מועט, אם בכלל. קביעה זאת מטעה. ראשית, סוגים רבים של ניסויים גורמים כאב רב. בדיקות רעילות, למשל, כרוכות בחשיפת בעלי חיים למינונים גבוהים של תרופות וכימיקלים. ככל שהמינון גבוה יותר עולה הסבירות להופעתן של תופעות רעילות, הגורמות סבל וכאב.

 

שנית, פרוצדורות יום-יומיות, כמו לקיחת דמים, גורמות מצוקה רבה בבעלי חיים. טכניקה סטנדרטית ללקיחת דם ממכרסמים כרוכה בהחדרת מחט לווריד העין שלהם, דבר הגורם במקרים רבים לעיוורון. לקיחת דמים לצורך בדיקות היא חלק בלתי נפרד מניסויים בבעלי חיים בפרמקולוגיה ובטוקסיקולוגיה (תורת הרעילות). אפילו במקרה שבו משתמשים החוקרים במינון נמוך ובלתי רעיל, עצם לקיחת הדמים מבטיחה שבעלי החיים יסבלו סבל רב.

 

ולבסוף, תנאי האחזקה במעבדות הם לעתים קרובות עלובים, והתקנות הקובעות אותם נועדו לשרת את האינטרסים הכלכליים של החוקרים, יותר מאשר את רווחת בעלי החיים. כליאה בכלוב יכולה, בפני עצמה, לגרום סבל רב. התקנות בישראל מאפשרות לכלוא בעלי חיים בכלובים קטנים, וסביר להניח שחלק גדול מבעלי חיים אלה סובלים עוד לפני שהניסוי הראשון מבוצע בהם.

 

השורה התחתונה היא שלמרבית הצער, ניסויים בבעלי חיים בלי סבל של בעלי חיים הם בגדר אשליה. בשל מגוון שיקולים כלכליים ומעשיים, כמעט כל בעלי החיים במעבדות סובלים, מרביתם סבל ניכר.

 

לראש הדף