/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

English

 
 

ניסויים בצבא ובמערכת הביטחון


דף מידע

 

 

 
 

סקירה כללית

פגשו עם בעלי החיים

סוגים של ניסויים בבעלי חיים

ההתנגדות לניסויים בבעלי חיים

ניסויים "למען" בעלי חיים

ניסויים ברפואת האדם

ניסויים בצבא ובמערכת הביטחון

ניסויים למטרות הוראה

ישראל והסחר בקופים לניסויים

לא נוסה בבעלי חיים


הוראה וחינוך

 

הצטרפות
או תרומות

  

הצבא והיחידות הקשורות בו מבצעים ניסויים פוגעניים במספר רב של בעלי חיים. בישראל לא קיימים נתונים רשמיים על מספר בעלי החיים שבהם מבוצעים ניסויים במערכת הביטחון, אבל לפי הערכות שונות, מדובר ב-250,000 בעלי חיים בקירוב בשנה.

 

רק מעט ידוע על מה שמתרחש בפועל במעבדות הצבאיות. המכון למחקר ביולוגי בנס ציוני נמצא תחת אחריותו הישירה של משרד ראש הממשלה. לפי פרסומים זרים, מכון מחקר זה מבצע בבעלי חיים מחקרים על אמצעי לחימה שונים. נראה שהמכון בודק אמצעי לחימה כימיים וביולוגיים במגוון בעלי חיים. המכון בנס ציונה הוא אחד הצרכנים הגדולים בישראל של קופים. ב-2001 ייבא המכון למחקר ביולוגי 32 קופי רזוס מארה"ב.

 

גם צה"ל משתמש בבעלי חיים למגוון מטרות. לדוגמה, בעבר נחשפו ניסויים שבהם נורו כלבים. צה"ל משתמש בכלבים בקורסי טראומה ATLS
(
ראו הוראה וחינוך), למרות שיש לכך חלופה.

 

לפי החוק בישראל, הפיקוח על ניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון רופף יותר מזה החל על סוגים אחרים של ויוויסקציה. סעיף 20 לחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) התשנ"ד-1994 מתיר לוועדה הפנימית במערכת הביטחון לחרוג מהכללים ומהתקנות שהותקנו בכפוף לחוק, ככל שהדבר דרוש "מטעמים של ביטחון המדינה". בוועדה הפנימית של מערכת הביטחון אין ולו נציג אחד של ארגון להגנת בעלי חיים. לכן, ניסויים בבעלי חיים במערכת הביטחון מבוצעים תחת מסך סודיות ובלי מתן דין וחשבון כלשהם לציבור – למרות שכל הניסויים הללו ממומנים מכספי משלם המסים.

 

עם זאת, בחודש ספטמבר 2013, בית הספר הצבאי היחידי לרפואה בארה"ב הכריז כי לא יעשה יותר שימוש בבעלי חיים בתכניות האימון שלו. לדברי בית הספר, כיום נעשה שימוש בסימולטורים דמויות-אדם על מנת ללמד מיומנויות כירוגיות ופיזיולוגיה.

 

 

לראש הדף