/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

חוקים ישראלים בנושא בעלי חיים


סקירה כללית

   

מאת ניר שלו

   

 
 

סקירה כללית

חוק ההגנה

חוק הניסויים

חוקים אחרים

 

הצטרפות
או תרומות

  

חקיקה להגנת בעלי חיים היא תופעה חדשה יחסית בישראל. "חוק העונשין התשל"ז-1977" אסר אמנם על התעללות בבעלי חיים, אבל לא היו בו סעיפים מפורטים דיים כדי לאפשר אכיפה. רק ב-1994 חוקקה הכנסת שני חוקים שנועדו להגן על בעלי חיים: "חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)" (להלן: "חוק ההגנה") ו"חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים)" (להלן: "חוק הניסויים") – שניהם פרי יוזמתו של ח"כ אברהם פורז.

 

ארגון חי-ארה"ב הפעיל משך שנים רבות לחץ על ממשלת ישראל כדי להביא לחקיקת חוקים להגנת בעלי החיים, וכן סיפק לוועדה הבין-משרדית, שהוקמה כדי לגבש את החוקים, מודלים של חקיקה בחו"ל וכן עדויות מומחים, ביקש מעורכי דין למען זכויות בעלי חיים בארצות הברית להעביר את ביקורתם על טיוטת החוק, ומסר ביקורת זו לועדה. ארון חי שלח גם את המנתחת מרג'ורי קרמר לישראל, כדי שתעיד בפני הועדה על הצורך כלול הוראות להגנת בעלי חיים במעבדות. ד"ר קרמר העידה משך 4 שעות, ושכנעה את הועדה לגבש חוק לניסויים בבעלי חיים יחד עם חוק להגנת בעלי החיים.

  

להלכה, חוק ההגנה חל על כל בעלי החוליות במצבים ובנסיבות שונים, למעט שלושה יוצאים מן הכלל. החוק לא חל על התעללות בבעלי חיים בבתי מטבחיים ובמשחטות; הוא מתיר לווטרינרים רשותיים להרעיל בעלי חיים ולהשמידם באכזריות, במסגרת המאבק במחלת הכלבת ובמחלות אחרות שעלולות לעבור מבעלי חיים לבני אדם; והוא לא חל על ניסויים בבעלי חיים.

  

למרות שבאופן עקרוני החוק אמור לחול על חיות משק, המשטרה חוקרת רק לעתים רחוקות תלונות בדבר התעללות בבעלי חיים בחוות המתועשות של ישראל. גם בתי המשפט מהססים לעתים קרובות מלאכוף את החוק על המגזר החקלאי ועל צורות אחרות של התעללות ממוסדת בבעלי חיים. לפיכך, החוק נשאר במידה רבה על הנייר: במציאות, הוא נאכף בעיקר על אזרחים קטנים שמתעללים בבעלי חיים, בעוד שהוא בעל השפעה מעטה בכל הנוגע להתאכזרות הממוסדת ורחבת ההיקף כלפי בעלי חיים.

  

חוק הניסויים מסדיר את תחום הניסויים בבעלי חיים בישראל. החוק לא אוסר במפורש אפילו על סוג אחד של ניסויים בבעלי חיים. בכפוף לחוק הוקמה המועצה לניסויים בבעלי חיים, שרוב חבריה מבצעים בעצמם ניסויים בבעלי חיים או קשורים למוסדות העורכים ניסויים כאלה. הרכב המועצה מבטיח, שהאינטרסים של הממסד הביו-רפואי רב-העוצמה לא ייפגעו. לפיכך אין זה מפתיע, שעד היום לא אושרה בישראל ולו חלופה אחת לניסויים בבעלי חיים.

עדכונים 2013: ב- 1 לינואר 2013, ממשלת הכריזה "ישראל לא תתיר עוד יבוא ושיווק של מוצרי קוסמטיקה, טואליטיקה או חומרי ניקוי (דטרגנטים) שנוסו על בעלי חיים. ניסויים בבעלי חיים בתעשיית הקוסמטיקה גורמים לסבל נורא לבעלי חיים אלה. כל מוצר דורש בין 2,000 ל-3,000 בדיקות ובעלי החיים מתים בייסורים גדולים."

 

בנוסף לשני חוקים אלה, נסקור כמה חוקים רלבנטיים אחרים.

   

לראש הדף