/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 

המציאות העירומה


תוכן

 

 

 
 

תוכן


המזון שאנו אוכלים

החקלאות המתועשת

הבגדים שאנו לובשים

תרופות ותכשירים
ביולוגיים

ישראל והסחר בקופים לניסויים

סוסים: נגד מרוצים

תיעוד מעשי אכזריות שבצעו במרוצי סוסים

 

הצטרפות
או תרומות

  

מדור זה מציג באופן מוחשי את מסכת הייסורים האיומה הפוקדת את בעלי החיים, וממחיש את האכזריות הקיצונית שהפכה בימינו לדבר שבשגרה.

  

רוב המידע מוצג בצורה חיה וכולל תצלומים מזעזעים. אנו חייבים להכיר מכלי ראשון את הניצול המחריד לרעה, ולרכוש כלים על מנת שנוכל לחולל שינוי משמעותי בגורלן של החיות.

 

   שפעת עופות בישראל

   השחתת בקר

   מתים להלביש אותנו

   דוגמאות לניסויים בבעלי חיים בישראל

   תרופות עממיות: התעללות בבעלי חיים מרה של דובים באסיה

   תרופות עממיות: התעללות בבעלי חיים הרתחת חתולים בקוריאה

   תוחלת החיים של בעלי חיים

   חייהם ומותם של השפנים

   איך לפשוט את עורו של ארנב

   מיולסינג (חיתוך בשר חי באחוריהם של כבשים)

   חזירים

   עופות

   ניסויים בקופים בירושלים

   קופים

   טבח במסלול המרוצים

   בית מטבחיים: שחיטת סוסים בבריטניה

   בית מטבחיים: חשיפת שחיטה כשרה בארה"ב

   שחיטה: תמונות

   שחיטה: תהליך

   דורבנות

   מלכודת מלתעות

   חתולי רחוב בישראל

   חלקי גוף של חיות בר, פרווה ועור

   מזון מחיות בר

   מי שולט באספקת המזון

   

שחרורם של בעלי החיים הוא המאבק הקשה יותר מכל לחרות, משום שה"זניות" [speciesism - אפליה על ידי בני אדם על בסיס הזן] היא תופעה קדמונית ואוניברסלית. "זניות" קודמת ללא ספק לכל צורה שהיא של שליטה או היררכיה, והיא פשטה כמו וירוס קטלני בכל רחבי הכוכב שלנו ולכל אורך ההיסטוריה האנושית. הבעיה אינה מוגבלת לתרבות המערבית או לעולם המודרני, כאלו היה קיים אי פעם עבר אוטופי רב משמעות או שקיימת אפשרות רדיקלית לשינוי. הבעיה טמונה במין האנושי עצמו, אשר פרט ליוצאים מן הכלל נדירים הוא אלים, הרסני ואימפריאליסטי. בכל רחבי העולם יש לבני האדם אינטרס רב לנצל בעלי חיים והם חושבים שיש להם זכות נתונה מהאלוהים לעשות זאת. שינוי גישה זו משמעותו שינוי מרכז העצבים של המודעות האנושית. וזוהי המשימה שלנו – לא יותר ולא פחות.

ד"ר סטיבן בסט

מתוך ראיון, "קול הטבעונות" ( Vegan Voice), סתיו 2004