/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 

קריאה לפעולה


 

 

 

 
 

קריאה לפעולה

הודעות לעיתונות

חדשות 'הכל חי'
מגזין האינטרנט

 

הצטרפות
או תרומות

  

עזרו להפסיק את השימוש הברברי בכבילה והנפה

אנא בקשו מן הרב הראשי מצגר לקיים את מה שהבטיח לפני שנתיים וחצי, ולשים סוף לשימוש בשיטה אכזרית זו של כבילה והנפה בכל בתי המטבחיים בדרום אמריקה המספקים בשר כשר לישראל.


שמים קץ להתעללות בסוסים בישראל

אנא כתבו אל יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, אל שר החינוך, התרבות והספורט, ולשר התחבורה ובקשו מהם לתמוך בחקיקה למניעת התאכזרות כלפי סוסים בישראל.

הצורך דוחק. אם נאפשר למתעללים בסוסים לרכוש שוב ושוב סוסים ולהתעלל אליהם, נעניק להם אישור להפגין התאכזרות כלפי בעלי חיים.


עזרו לנו למנוע את הכנסת תעשיית המרוצים לישראל

אנא חתמו על העצומה שלנו שתימסר לשר האוצר, לשר החקלאות ולשר החינוך.

כתבו מכתבים אל שרי האוצר, החקלאות והחינוך.


הרשמה לקבלת עיתון אלקטרוני וקריאות לפעולה